We slikken het niet langer

ACTIECOMITÉ WE SLIKKEN HET NIET LANGER

Het actiecomité #WeSlikkenHetNietLanger vraagt aandacht voor de problemen die spelen in de openbare apotheek.


Het werk in de apotheek wordt de laatste jaren grotendeels bepaald door regelgeving, welke is bepaald door de overheid en door de contractvoorwaarden van de verschillende zorgverzekeringen.
Door het steeds moeten uitleggen aan de balie van de verschillende regels over preferentiebeleid,medische noodzaak, (bij)betalingen, niet mogen verstrekken van medische hulpmiddelen, geneesmiddeltekorten komen apothekersassistenten niet meer toe aan het eigenlijke vak waarvoor ze
zijn opgeleid.

Het begeleiden van patiënten bij hun geneesmiddelengebruik. Medicatieveiligheid en patiëntveiligheid komen hierdoor zwaar onder druk te staan. Met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Als een apotheek geen volledige zorg (geneesmiddelen en hulpmiddelen) meer kan leveren, doordat grote zorgverzekeringen contracten niet meer aanbieden (maar landelijk aanbesteden) vormt dit een bedreiging voor het voortbestaan van de openbare apotheek in de wijk in de huidige vorm. Wij zijn van
mening dat de apotheek juist de vrij toegankelijke eerstelijns zorgverlener moet zijn, die nauw samenwerkt met huisarts en wijkverpleging. Apotheken werken hybride om aan de huidige vraag te voldoen.

Zie onderstaande link:

www.weslikkenhetnietlanger.nl