Klachten & privacy

Klachten

Waar mensen werken ontstaan misverstanden en gaat het wel eens mis. Dus ook bij ons. Wij stellen het erg op prijs als u uw ontevredenheid gewoon met ons bespreekt.

U kunt bij de assistente een klachtenformulier vragen om uw klacht (al dan niet anoniem) aan ons te melden of via het klachtenformulier.  We zullen proberen uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op uw wensen.

Klachtenformulier

Mocht dit allemaal niet lukken, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer:

088-0229190

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie 

www.skge.nl/

SKGE folder

Privacy reglement van onze praktijk 

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Om te waarborgen dat uw medische gegevens vertrouwelijk worden behandeld, hebben wij ons privacyreglement aangepast naar de nieuwe wetgeving. U kunt in dit document lezen welke afspraken wij binnen de praktijk hebben gemaakt over het omgaan met uw gegevens. Ook leest u hoe u een afschrift van uw medisch dossier kunt opvragen of medische gegevens kunt laten vernietigen. Onderstaand kunt u het privacyreglement en het daarin genoemde aanvraagformulier als PDF downloaden. 

Privacyreglement 2022

Aanvraagformulier