Spreekuren en visites

Spreekuur huisartsen

's ochtend en 's middags heeft de huisarts spreekuur op afspraak. U kunt bellen naar de assistente om een afspraak te maken.

Een afspraak duurt 15 minuten en is bedoeld voor één persoon. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of wanneer u met meerdere personen komt, meld dit dan aan de assistente. De assistente zal u vragen wat uw klacht is om in te schatten hoeveel tijd nodig is op het spreekuur, en de urgentie te beoordelen.

Telefonisch terugbelspreekuur

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u uw vraag in de loop van de ochtend aan de assistente voorleggen. De arts belt u dan terug. In principe tussen 12:00 en 14:30 uur, bij veel drukte kan dit ook eind van de middag worden.

Huisbezoek

Aanvragen voor huisbezoeken kunt u voor 11.30 uur doen. Het is niet zo handig later een visite aan te vragen (uiteraard geldt dat niet voor spoedgevallen), omdat wij ons visiteronde tussen 12:00 en 14:00 uur rijden. Bent u in staat naar de praktijk te komen dan heeft dit de voorkeur omdat wij daar meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden hebben.

Chirurgische ingrepen en speciale onderzoeken

Voor chirurgische ingrepen en speciale onderzoeken en behandelingen wordt in overleg met de arts tijdens het spreekuur meer tijd ingepland. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van spiraaltjes, het verwijderen van moedervlekken en injecties in gewrichten 

Spreekuur praktijkassistentes

U kunt op het afspraakspreekuur van onze praktijkassistente terecht voor:

 • Herhaalrecepten (via de receptenlijn)
 • Het meten van de bloeddruk
 • 24 uurs bloeddrukmeting
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • CRP sneltest (op verzoek van de huisarts)
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Enkel-arm index (op verzoek van de huisarts)
 • ECG (op verzoek van de huisarts)
 • Holter onderzoek (op verzoek van de huisarts)

Praktijkondersteuner somatiek (poh-s)

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) houdt spreekuur voor patiënten  met long, hart- en vaat, en suikerziekte. U kunt hiervoor op afspraak terecht.

Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ)

In onze praktijk werkt een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, ofwel POH-GGZ. Zij ondersteunt de huisartsen in de begeleiding en behandeling van mensen met psychische en psychosociale problemen. Zij voert gesprekken met patiënten met problemen als angsten, depressie, overspannenheid e.d.
Op deze wijze kunnen wij in de praktijk mensen beter helpen. Het is huisartsenzorg en dus verzekerd. Zo kunnen we verwijzingen met wachttijden of kosten voorkomen. De POH behandelt mensen in samenspraak met de huisarts en kan indien nodig een verder traject uitstippelen en begeleiden.