Contact gegevens

In onze praktijk streven wij er naar om meer digitaal te werken. Dit bevorderd de vlotte en concrete afhandeling.

Denk dan bijvoorbeeld aan een verwijsbrief die digitaal wordt verstuurd of een labformulier.  Dit wordt verzonden naar het email adres en volgt met extra verificatie met het mobiele telefoonnummer.  

Om dit te kunnen waarborgen hebben wij de juiste contact gegevens nodig van de patiënt. 

Helpt u ons mee? 

Bij verandering van persoonlijke gegevens verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de assistente of huisarts.